Aktualności :

Karty prezentowe: Allegro, Amazon, CDA Premium, Netfilx !!! 

Regulamin

 §1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy Vertigo prowadzony pod adresem: vertigo-online.pl , jest prowadzony przez firmę Vertigo Dominik Chorąży, ul. Krasińskiego 29/9, 40-019 Katowice, numer NIP 6342323413 oraz REGON 240857766.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego vertigo-online.pl , składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym vertigo-online.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta płątności, uprawnienia  Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Do korzystania ze Sklepu Internetowego vertigo-online.pl w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego vertigo-online.pl oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: 

a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego vertigo-online.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego vertigo-online.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego vertigo-online.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego vertigo-online.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego vertigo-online.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 

6. Firma Vertigo w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego vertigo-online.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego vertigo-online.pl z infrastrukturą techniczną Klienta. 

7. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego vertigo-online.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego vertigo-online.pl również nie wymaga rejestracji. 


§ 2 Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym vertigo-online.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając niezbędne dane. Na podany adres email, automatycznie przysłany zostanie formularz z linkiem do aktywacji konta.

2. Rejestracja w Sklepie Internetowym vertigo-online.pl, automatycznie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.  

3. Rejestracja w Sklepie Internetowym vertigo-online.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego vertigo-online.pl, są nieodpłatne.  

4. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym vertigo-online.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.  

5. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego vertigo-online.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta za pośrednictwem pracownika Vertigo, wraz z podaniem  adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym vertigo-online.pl.  

6. Konto VIP, po wykupieniu abonamentu poprzez usługę SMS Premium, zostaje ręcznie aktywowane przez administratora strony i uprawnia do 0,2% rabatu na wszystkie zakupy. Konto przed aktywacją usługi VIP, musi być zweryfikowane (sms i mail).

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego vertigo-online.pl

1. Logowanie do Sklepu Internetowego vertigo-online.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail podanego przy rejestracji konta Klienta oraz hasła. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (w tym celu wybrać należy lewym klawiszem myszy, swoją nazwę w górnej części strony).  

2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego vertigo-online.pl,
 

3. Firma Vertigo uprawniona jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego vertigo-online.pl za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym vertigo-online.pl. 

4. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego vertigo-online.pl mogą być zgłaszane firmie Vertigo 

5. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.  

6. Zakup większych ilości, proszę konsultować z obsługą sklepu.

7. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym vertigo-online.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym vertigo-online.pl

8. Podane przez Użytkowników dane osobowe Vertigo Dominik Chorąży zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności. Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.), jest Vertigo Dominik Chorąży.

9. Bez zgody i w porozumieniu ze sprzedawcą, nie przysługuje zakup hurtowy produktów w postaci środków płatniczych (Paysafecard itp), które objęte są ustawą o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Realizacja takich zamówień, może zostać wstrzymana do wyjaśnienia.
 

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego vertigo-online.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.  

2. Produkty dostępne w ofercie sklepu, pochodzą tylko i wyłącznie z legalnych źródeł oraz są dopuszczone do sprzedaży na terenie Polski.

3. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego vertigo-online.pl: 

a) jeśli podlegają pod ustawę o VAT, zawierają podatek VAT 23% obowiązujący na terytorium Polski i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

4. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.   

5. Promocje w Sklepie Internetowym vertigo-online.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

§ 5 Formy płatności

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

1. Przelew gotówkowy bezpośrednio na rachunek firmowy: (mBank) 06 1140 2004 0000 3502 7977 4006

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online oraz płatności kartą jest Autopay S.A.

3. Płatność PayPal obsługiwana ręcznie, zlecenia tej formy płatności, uzgadniane z obsługą sklepu, obsługiwane są z doliczeniem dodatkowej prowizji.

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcje dokonaną z rachunku bankowego, zwrot nastąpi na rachunek z którego została wykonana płatność

6.  Czasu realizacji zamówienia w przypadku płatności kartą zostanie zrealiziwany w ciągu najdalej 48 godzin od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 6 Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego vertigo-online.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.  

2. W celu złożenia zamówienia należy: 

a) logowanie się nie jest obowiązkowe;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup” (lub równoznaczny);

c) dodawać kolejne produkty lub przejść do finalizacji zamówienia;

d) wybrać formę płatności;

d) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu.

e) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

g) kliknąć przycisk „Zamów” oznaczający finalne złożenie zamówienia;

3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

§ 7 Odstąpienie od umowy

1.Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta, Vertigo dokona zwrotu wpłaconych środków, jednakże nie później niż do 14 dni. Zwrot nie przysługuje w przypadku produktów cyfrowych.

3. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w okresie 14 dni od momentu dostarczenia produktu, zgodnie z Ustawą. Odstąpienie nie dotyczy towarów i usług wyłączonych ze zwrotu na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r

 

§ 8 Reklamacje

1. Klient może zgłosić reklamację poprzez otrzymany w procesie zamówienia formularz.

2. Poprawne przyjęcie i zaakceptowanie kodu przez system, automatycznie potwierdza jego sprawność. Błędna taryfikacja lub naliczanie opłat w posiadanej taryfie, należy reklamować u operatora/wystawcy.

3. Firma ustosunkuje się do reklamacji w terminie 7 (siedem) dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. 

4. Przedmioty zakupione fizycznie, wysyłkowo, w celu reklamacji proszę najpierw skontaktować się z firmą Vertigo by sprawę wyjaśnić, w przypadku niemożliwości rozwiązania sprawy na odległość, reklamowany przedmiot należy odesłać na adres firmy. 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl